Wybierz miasto:
 • [ {"name":"PH Focus Park","lat":"53.1241572","lng":"18.0166944 "}, ]
 • [ {"name":"PH M1 Czeladź","lat":"50.3223571","lng":"19.1036750 "}, ]
 • [ {"name":"PH Galeria Jurajska","lat":"50.8076030","lng":"19.1313300 "}, ]
 • [ {"name":"PH Galeria Bałtycka","lat":"54.3814001","lng":"18.5995399 "}, ]
 • [ {"name":"PH Gdynia","lat":"54.5179955","lng":"18.5417419"}, {"name":"PH Riviera Gdynia","lat":"54.5021971","lng":"18.5326028 "}, ]
 • [ {"name":"PH Jelenia Góra","lat":"50.9031679","lng":"15.7386910 "}, ]
 • [ {"name":"PH Katowice","lat":"50.2624224","lng":"19.0241644 "}, {"name":"PH Silesia","lat":"50.2702929","lng":"19.0048456"}, {"name":"PH Katowice Galeria Katowicka","lat":"50.2593822","lng":"19.0176854 "}, ]
 • [ {"name":"PH Kielce Galeria Echo","lat":"50.8810167","lng":"20.6484523 "}, ]
 • [ {"name":"PH Atrium","lat":"54.1772408","lng":"16.2017775 "}, ]
 • [ {"name":"PH Bonarka","lat":"50.0286409","lng":"19.9505711 "}, {"name":"PH GTC Galeria Kazimierz","lat":"50.0526743","lng":"19.9554826 "}, {"name":"PH M1","lat":"50.0655806","lng":"20.0017631 "}, ]
 • [ {"name":"PH Leszno","lat":"51.8431344","lng":"16.5728446 "}, ]
 • [ {"name":"PH Galeria Cuprum Arena","lat":"51.3938581","lng":"16.2053055 "}, ]
 • [ {"name":"PH Manufaktura","lat":"51.7801446","lng":"19.4469729 "}, ]
 • [ {"name":"PH Marki","lat":"52.3055482","lng":"21.0906235 "}, ]
 • [ {"name":"PH Karolinka","lat":"50.6822329","lng":"17.8754331 "}, {"name":"PH Opole","lat":"50.6672289","lng":"17.9236552"}, ]
 • [ {"name":"PH Stary Browar","lat":"52.4010381","lng":"16.9284423 "}, {"name":"PH Centrum Handlowe Malta","lat":"52.4011865","lng":"16.9654073 "}, {"name":"PH Metro","lat":"52.3839072","lng":"16.9979114 "}, {"name":"PH Pralnia","lat":"52.4385526","lng":"16.9398916 "}, {"name":"PH Poznań City Center","lat":"52.4023113","lng":"16.9152142 "}, ]
 • [ {"name":"PH Rybnik Rynek","lat":"50.0952864","lng":"18.5415835 "}, ]
 • [ {"name":"PH CH Galaxy","lat":"53.4265719","lng":"14.5520606 "}, {"name":"PH Struga","lat":"53.3823743","lng":"14.6648495 "}, {"name":"PH Kaskada","lat":"53.4284042","lng":"14.5495434 "}, ]
 • [ {"name":"PH Arkadia","lat":"52.2566902","lng":"20.9836816"}, {"name":"PH Bemowo","lat":"52.2642364","lng":"20.9311292 "}, {"name":"PH Blue City","lat":"52.2127944","lng":"20.9533041 "}, {"name":"PH Gruba Kaśka","lat":"52.2451516","lng":"21.0019031"}, {"name":"PH GTC Galeria Mokotów","lat":"52.1907813","lng":"21.0020388"}, {"name":"PH Makro","lat":"52.2006849","lng":"20.9320846 "}, {"name":"PH Promenada","lat":"52.2316896","lng":"21.1050747 "}, {"name":"PH Puławska","lat":"52.1436555","lng":"21.0178478 "}, {"name":"PH Ursynów","lat":"52.1555701","lng":"21.0342974 "}, {"name":"PH Toruńska","lat":"52.2978458","lng":"21.0329201"}, {"name":"PH Wola","lat":"52.2370290","lng":"20.9792011 "}, {"name":"PH Zamek","lat":"52.2483194","lng":"21.0159221 "}, {"name":"PH Zodiak","lat":"52.2309551","lng":"21.0126571 "}, ]
 • [ {"name":"PH Wzorcownia","lat":"52.6553819","lng":"19.0642469 "}, ]
 • [ {"name":"PH Berg","lat":"51.1122189","lng":"17.0563825 "}, {"name":"PH Bielany","lat":"51.0471455","lng":"16.9587815"}, {"name":"PH Galeria Dominikańska","lat":"51.1083911","lng":"17.0411659"}, {"name":"PH Korona","lat":"51.1418441","lng":"17.0874233 "}, {"name":"PH Magnolia","lat":"51.1186480","lng":"16.9887106"}, {"name":"PH Rynek","lat":"51.1107294","lng":"17.0327758 "}, ]
 • [ {"name":"PH Lublin","lat":"51.2475817","lng":"22.5510480"}, ]
 • [ {"name":"PH Radom Galeria Słoneczna","lat":"51.4063037","lng":"21.1554354 "}, ]
 • [ {"name":"PH Białystok","lat":"53.1411748","lng":"23.1496962 "}, ]
 • [ {"name":"PH Piaseczno DP","lat":"52.0784190","lng":"21.0156591 "}, ]
 • [ {"name":"PH Wroclaw Delco Shell","lat":"51.0856255","lng":"17.0454330 "}, ]
[{"id":"10","name":"PH Focus Park","city":"Bydgoszcz","lat":"53.1241572","lng":"18.0166944 "},{"id":"11","name":"PH M1 Czelad\u017a","city":"Czelad\u017a","lat":"50.3223571","lng":"19.1036750 "},{"id":"12","name":"PH Galeria Jurajska","city":"Cz\u0119stochowa","lat":"50.8076030","lng":"19.1313300 "},{"id":"13","name":"PH Galeria Ba\u0142tycka","city":"Gda\u0144sk","lat":"54.3814001","lng":"18.5995399 "},{"id":"14","name":"PH Gdynia","city":"Gdynia","lat":"54.5179955","lng":"18.5417419"},{"id":"15","name":"PH Jelenia G\u00f3ra","city":"Jelenia G\u00f3ra","lat":"50.9031679","lng":"15.7386910 "},{"id":"16","name":"PH Katowice","city":"Katowice","lat":"50.2624224","lng":"19.0241644 "},{"id":"17","name":"PH Silesia","city":"Katowice","lat":"50.2702929","lng":"19.0048456"},{"id":"18","name":"PH Kielce Galeria Echo","city":"Kielce","lat":"50.8810167","lng":"20.6484523 "},{"id":"19","name":"PH Atrium","city":"Koszalin","lat":"54.1772408","lng":"16.2017775 "},{"id":"20","name":"PH Bonarka","city":"Krak\u00f3w","lat":"50.0286409","lng":"19.9505711 "},{"id":"21","name":"PH GTC Galeria Kazimierz","city":"Krak\u00f3w","lat":"50.0526743","lng":"19.9554826 "},{"id":"22","name":"PH M1","city":"Krak\u00f3w","lat":"50.0655806","lng":"20.0017631 "},{"id":"23","name":"PH Leszno","city":"Leszno","lat":"51.8431344","lng":"16.5728446 "},{"id":"24","name":"PH Galeria Cuprum Arena","city":"Lubin","lat":"51.3938581","lng":"16.2053055 "},{"id":"25","name":"PH Manufaktura","city":"\u0141\u00f3d\u017a","lat":"51.7801446","lng":"19.4469729 "},{"id":"26","name":"PH Marki","city":"Marki","lat":"52.3055482","lng":"21.0906235 "},{"id":"27","name":"PH Karolinka","city":"Opole","lat":"50.6822329","lng":"17.8754331 "},{"id":"28","name":"PH Opole","city":"Opole","lat":"50.6672289","lng":"17.9236552"},{"id":"29","name":"PH Stary Browar","city":"Pozna\u0144","lat":"52.4010381","lng":"16.9284423 "},{"id":"30","name":"PH Centrum Handlowe Malta","city":"Pozna\u0144","lat":"52.4011865","lng":"16.9654073 "},{"id":"31","name":"PH Metro","city":"Pozna\u0144","lat":"52.3839072","lng":"16.9979114 "},{"id":"32","name":"PH Pralnia","city":"Pozna\u0144","lat":"52.4385526","lng":"16.9398916 "},{"id":"33","name":"PH Rybnik Rynek","city":"Rybnik","lat":"50.0952864","lng":"18.5415835 "},{"id":"34","name":"PH CH Galaxy","city":"Szczecin","lat":"53.4265719","lng":"14.5520606 "},{"id":"35","name":"PH Struga","city":"Szczecin","lat":"53.3823743","lng":"14.6648495 "},{"id":"36","name":"PH Kaskada","city":"Szczecin","lat":"53.4284042","lng":"14.5495434 "},{"id":"37","name":"PH Arkadia","city":"Warszawa","lat":"52.2566902","lng":"20.9836816"},{"id":"38","name":"PH Bemowo","city":"Warszawa","lat":"52.2642364","lng":"20.9311292 "},{"id":"39","name":"PH Blue City","city":"Warszawa","lat":"52.2127944","lng":"20.9533041 "},{"id":"40","name":"PH Gruba Ka\u015bka","city":"Warszawa","lat":"52.2451516","lng":"21.0019031"},{"id":"41","name":"PH GTC Galeria Mokot\u00f3w","city":"Warszawa","lat":"52.1907813","lng":"21.0020388"},{"id":"42","name":"PH Makro","city":"Warszawa","lat":"52.2006849","lng":"20.9320846 "},{"id":"43","name":"PH Promenada","city":"Warszawa","lat":"52.2316896","lng":"21.1050747 "},{"id":"44","name":"PH Pu\u0142awska","city":"Warszawa","lat":"52.1436555","lng":"21.0178478 "},{"id":"45","name":"PH Ursyn\u00f3w","city":"Warszawa","lat":"52.1555701","lng":"21.0342974 "},{"id":"46","name":"PH Toru\u0144ska","city":"Warszawa","lat":"52.2978458","lng":"21.0329201"},{"id":"47","name":"PH Wola","city":"Warszawa","lat":"52.2370290","lng":"20.9792011 "},{"id":"48","name":"PH Zamek","city":"Warszawa","lat":"52.2483194","lng":"21.0159221 "},{"id":"49","name":"PH Zodiak","city":"Warszawa","lat":"52.2309551","lng":"21.0126571 "},{"id":"50","name":"PH Wzorcownia","city":"W\u0142oc\u0142awek","lat":"52.6553819","lng":"19.0642469 "},{"id":"51","name":"PH Berg","city":"Wroc\u0142aw","lat":"51.1122189","lng":"17.0563825 "},{"id":"52","name":"PH Bielany","city":"Wroc\u0142aw","lat":"51.0471455","lng":"16.9587815"},{"id":"53","name":"PH Galeria Dominika\u0144ska","city":"Wroc\u0142aw","lat":"51.1083911","lng":"17.0411659"},{"id":"54","name":"PH Korona","city":"Wroc\u0142aw","lat":"51.1418441","lng":"17.0874233 "},{"id":"55","name":"PH Magnolia","city":"Wroc\u0142aw","lat":"51.1186480","lng":"16.9887106"},{"id":"56","name":"PH Rynek","city":"Wroc\u0142aw","lat":"51.1107294","lng":"17.0327758 "},{"id":"57","name":"PH Lublin","city":"Lublin","lat":"51.2475817","lng":"22.5510480"},{"id":"58","name":"PH Radom Galeria S\u0142oneczna","city":"Radom","lat":"51.4063037","lng":"21.1554354 "},{"id":"60","name":"PH Bia\u0142ystok","city":"Bia\u0142ystok","lat":"53.1411748","lng":"23.1496962 "},{"id":"61","name":"PH Piaseczno DP","city":"Piaseczno","lat":"52.0784190","lng":"21.0156591 "},{"id":"62","name":"PH Pozna\u0144 City Center","city":"Pozna\u0144","lat":"52.4023113","lng":"16.9152142 "},{"id":"63","name":"PH Riviera Gdynia","city":"Gdynia","lat":"54.5021971","lng":"18.5326028 "},{"id":"64","name":"PH Katowice Galeria Katowicka","city":"Katowice","lat":"50.2593822","lng":"19.0176854 "},{"id":"65","name":"PH Wroclaw Delco Shell","city":"Wroc\u0142\u0105w","lat":"51.0856255","lng":"17.0454330 "}]

PH Focus Park

ul. Jagiellońska 39-47

, Bydgoszcz


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:9-21
piatek-sobota:9-22
niedziela:9-21


71 386 18 53PH M1 Czeladź

ul. Będzińska 80

, Czeladź


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9-21
niedziela:10-20


71 386 16 51PH Galeria Jurajska

Al. Wojska Polskiego 207

, Częstochowa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-20


71 386 24 04PH Galeria Bałtycka

Al. Grunwaldzka 141

, Gdańsk


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9-21
niedziela:10-20


71 386 14 89PH Gdynia

Świętojańska 36

, Gdynia


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-22
piatek-sobota:10-23
niedziela:10-22


58 661 44 44PH Jelenia Góra

ul. 1-go Maja 5

, Jelenia Góra


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-22
piatek-sobota:10-23
niedziela:11-22


75 764 66 22PH Katowice

ul. Korfantego 9a

, Katowice


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-22
piatek-sobota:10-23
niedziela:10-22


32 258 37 63PH Silesia

ul. Chorzowska 107

, Katowice


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:09-21
niedziela:10-20


32 605 09 27PH Kielce Galeria Echo

ul. Świętokrzyska 20

, Kielce


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sroda:9-21
czwartek-sobota:9-22
niedziela:10-21


71 386 16 10PH Atrium

Ignacego Paderewskiego 1

, Koszalin


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-21
niedziela:10-20


94 345 38 94PH Bonarka

ul. Kamieńskiego 11

, Kraków


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:10-21


71 386 24 16PH GTC Galeria Kazimierz

ul. Podgórska 34

, Kraków


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-21


71 386 15 97PH M1

Al. Pokoju 67

, Kraków


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9-21
niedziela:10-20


71 386 25 86PH Leszno

ul. Słowiańska 6

, Leszno


Godziny otwarcia:

poniedziałek-niedziela:11-22

65 529 22 22PH Galeria Cuprum Arena

ul. gen. Sikorskiego 20

, Lubin


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:10-21


76 746 53 66PH Manufaktura

ul. Drewnowska 58

, Łódź


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:11-23


713 861 551PH Marki

ul. Piłsudskiego 1

, Marki


Godziny otwarcia:
poniedziałek-piatek:11-21
sobota:10-21
niedziela:10-20


71 386 19 43PH Karolinka

ul. Wrocławska 154

, Opole


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9-21
niedziela:9-20


71 386 24 48PH Opole

Pl. Wolności 6

, Opole


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:11-22


71 386 16 25PH Stary Browar

ul. Półwiejska 42

, Poznań


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9-22
niedziela:10-21


71 386 22 26PH Centrum Handlowe Malta

ul. Abpa A. Baraniaka 8

, Poznań


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-20:30


61 887 44 08PH Metro

ul. Szwajcarska 14

, Poznań


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9-21
niedziela:10-20


71 386 18 45PH Pralnia

ul. Murawa 104

, Poznań


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:11-22


61 828 05 00PH Rybnik Rynek

Rynek 14

, Rybnik


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-22
piatek-sobota:11-23
niedziela:11-22


71 386 16 40PH CH Galaxy

Al. Wyzwolenia 18/20

, Szczecin


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-21


71 386 16 73PH Struga

ul. Struga 26

, Szczecin


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10:30-22
piatek-sobota:10:30-23
niedziela:10:30-22


91 462 80 88PH Kaskada

al. Niepodległości 36

, Szczecin


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:8:30-21
niedziela:10-20


71 386 15 49PH Arkadia

Al. Jana Pawła II 82

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-21


519 191 800PH Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 126

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-21


713 862 027PH Blue City

Al. Jerozolimskie 179

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-20


713 862 293PH Gruba Kaśka

Al. Solidarności 68a

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-23
piatek-sobota:10-24
niedziela:10-23


22 887 95 07PH GTC Galeria Mokotów

ul. Wołoska 12

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:10-21


713 861 795PH Makro

al. Jerozolimskie 184

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-22
piatek-sobota:11-23
niedziela:11-22


22 873 62 66

713 861 736PH Promenada

ul. Ostrobramska 75 C

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:10-22


22 611 34 52PH Puławska

ul. Puławska 14

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-23
piatek-sobota:10-24
niedziela:10-23


713 861 920PH Ursynów

ul. Komisji Edukacji Narodowej 85 (Stacja metra Stokłosy)

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-22
piatek-sobota:11-23
niedziela:11-22


22 855 60 05PH Toruńska

ul. Łabiszyńska 25

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-22
piatek-sobota:10-23
niedziela:10-22


71 386 19 60PH Wola

Al. Solidarności 104/róg Okopowej

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-22
piatek-sobota:11-23
niedziela:11-22

 


713 861 982PH Zamek

Plac Zamkowy 10

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-22
piatek-sobota:11-23
niedziela:11-22


519 19 16 68PH Zodiak

ul. Widok 26

, Warszawa


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-23
piatek-sobota:10-24
niedziela:10-23


519 19 15 23PH Wzorcownia

ul. Kilińskiego 3A

, Włocławek


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-21
piatek-sobota:10-22
niedziela:11-20


71 386 14 38PH Berg

ul. M. C. Skłodowskiej 1

, Wrocław


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:10-22
niedziela:11-22


71 386 25 74PH Bielany

, Wrocław


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:10-22


71 386 15 61PH Galeria Dominikańska

Plac Dominikański 3

, Wrocław


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:9.30-21
niedziela:10-20


71 726 13 12PH Korona

ul. Krzywoustego 126

, Wrocław


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:10-22


71 386 25 37PH Magnolia

ul. Legnicka 58

, Wrocław


Restauracja zamknięta od 12 lipca 2013 roku.
Ponowne otwarcie w połowie 2014 roku


71 338 52 95PH Rynek

Rynek 48

, Wrocław


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-23
piatek-sobota:11-1
niedziela:11-23


71 726 26 92PH Lublin

Al. Racławickie 2a

, Lublin


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-21
piatek-sobota:10-22
niedziela:10-21


815 363 636PH Radom Galeria Słoneczna

ul. Bolesława Chrobrego 1

, Radom


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10:30-21:00
piatek-sobota:10:30-22:00
niedziela:10:30-21:00
PH Białystok

ul. Sienkiewicza 3

, Białystok


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-22
piatek-sobota:10-23
niedziela:10-22


519 19 15 65PH Piaseczno DP

ul. Powstańców Warszawy 17

, Piaseczno


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-23
piatek-sobota:10-24
niedziela:10-23
PH Poznań City Center

Stanisława Matyi 2

61-586, Poznań


Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela:9-21


519 192 709PH Riviera Gdynia

ul. Kazimierza Górskiego 2

, Gdynia


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:10-21
piatek-sobota:10-22
niedziela:10-20


71 386 27 52PH Katowice Galeria Katowicka

ul. 3-go Maja 30

40-225, Katowice


Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota:09-21
niedziela:10-20


519191728PH Wroclaw Delco Shell

ul. Kamienna 145

, Wrocłąw


Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek:11-22
piatek-sobota:11-23
niedziela:11-22


71 368 88 88/